Idag hölls årsmöte för Frånö Folkets hus med ett tjugotal närvarande. Nya medlemmar blandades med gamla aktiva och mångåriga Frånöbor. En ny styrelse valdes. Mötet avhandlade inga spektakulära förändringar förutom en ny modell för medlemsavgifter. Från och med i år går det att bli medlem som familj och som förening.

Föreningsmedlemskapet är för att vi vill att huset ska fungera som en plattform för föreningar i Kramfors som kan tänkas behöva lokalerna för möten och aktiviteter, vi vill helt enkelt vara med och främja föreningslivet i Ådalen.

Familjemedlemskapet är för hela familjen, oavsett storlek och tanken är att fler människor ska kunna få chansen att upptäcka huset och komma in i verksamheten. Vi vill att Frånö folkets hus ska vara den naturliga och självklara mötesplatsen för hela familjen.

Förutom de två nya medlemskategorierna så finns det fortfarande möjlighet att vara medlem som enskild privatperson, som innan alltså. Den gamla avgiften på 150 kronor gäller fram till årsskiftet, därefter är det 200 kronor.

Med de nya medlemskategorierna så kommer två nya avgifter (familjer betalar 350 kronor, oavsett hur många barn man har och föreningar betalar 600 kronor). Medlemskapet för privatpersoner höjs med 50 kronor, från 150 till 200, vid årsskiftet 2024/2025. Detta beror på att allt i samhället blir dyrare och det blir därmed kostsammare för oss att driva huset, göra inköp, åtgärder och annat. Din medlemsavgift gör alltså en verklig skillnad för huset.

Efter årsmötet var det konstituerande möte för styrelsen och fika för mötesdeltagarna.

av Admin